O projektuProjektna dokumentacija

 

Projekt Tool for Online and Offline Language  Learning (TOOL), financiran s strani EU po pogodbi št. 230285-CP-1-2006-1-RO-LINGUA-L2, je bil namenjen izdelavi kombiniranih jezikovnih tečajev za pet evropskih jezikov: slovenščino, nizozemščino, madžarščino, malteščino in estonščino.Namen

 

Namen projekta TOOL2 je vzpostavitev sistema za kombinirano učenj _e_ jezikov na spletu in v klasični učilnici, in sicer z gradivom za učenje in poučevanje v petih jezikih (estonščini, madžarščini, malteščini, nizozemščini in slovenščini) ter razvoj metodologije, ki jo lahko prenesemo na učenje in poučevanje drugih jezikov.

 

Ciljni uporabniki

 

Tečaji so namenjeni uporabnikom, ki že obvladajo osnove navedenih jezikov in ki želijo napredovati z osnovne preživetvene ravni (A1) na višjo raven (A2 Skupnega evropskega referenčnega okvira). Študentje, poslovneži in drugi uporabniki, ki se slovenščino učijo zaradi dela, potomci izseljencev, turisti in vsi, ki jih učenje jezikov veseli, so lahko ciljna publika kombiniranih jezikovnih tečajev TOOL. 

 

Znanje in metodologija

 

Pri projektu so sodelovali strokovnjaki za področje učenja tujih jezikov in jezikovnih tehnologij iz cele Evrope. Cilj projekta je bil ustvariti sistem za učenje in poučevanje jezika po kombinirani metodi, ki bi bila prenosljiva na učenje drugih jezikov. Kombinirana metoda učenja je pristop, ki združuje motivacijski vidik klasičnega učenja v razredu z atraktivnostjo in fleksibilnostjo e-učenja (spletnega samostojnega učenja in učenja na daljavo).

 

Povezanost z drugimi projekti

 

Projekt TOOL je bil pri razvijanju kombiniranih jezikovnih tečajev tesno povezan s projektom ALL (Lingua); namen sodelovanja je bil povezati in uskladiti jezikovne tečaje obeh projektov. Na ta način kot končni skupni produkt lahko ponudimo paket devetih evropskih jezikov (poleg navedenih petih jezikov TOOL še turščino, bolgarščino, romunščino in litvanščino), ki se jih je mogoče učiti po sodobni kombinirani metodi.

 

Avtorske pravice
Splošni pogoji