Instituţie coordonatoare


Fundaţia EuroEd, Iaşi, România 

Domeniul  principal de activitate al fundaţiei este cel educaţional materializat în proiecte educaţionale, învăţarea continuă, integrarea în comunitate, dezvoltarea de  parteneriate  educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional

EuroEd are experienţă în peste 9 proiecte finanţate de Uniunea Europeană,dintre care unele au fost iniţiate şi coordonate de instituţie cu rezultate deosebite.

Este membru fondator al QUEST şi, de asemenea, membru asociat al EAQUALS.

 

Coordonatorul proiectului: Prof. Dr. Steffan ColibabaEuroEd Foundation

 

 

Parteneri


International House, Talinn, Estonia 

International House Talinn este o şcoală de predare şi învăţare a limbilor străine cu peste 15 ani de experienţă în elaborarea şi desfăşurarea de cursuri de limbi, oranizarea de cursuri de perfecţionare pentru profesori de limbi şi oferirea de servicii de traduceri. Şcoala s-a impus ca un centru important al învăţării şi predări limbilor străine în Estonia.  

International House Talinn este un membru al International House Global Organisation şi a fost implicată în cel puţin 7 proiecte europene.

International House Talinn

 

 

 

 

Universitatea din Ljubljana, Centrul pentru Slovenă ca a doua Limbă/Limbă Străină, Slovenia


 

Centrul pentru Slovenă ca a doua Limbă/Limbă Străină de la Departamentul de Studii Slovene, Facultatea de Arte, Universitatea din Ljubljana, extinde înţelegerea limbii, literaturii şi culturii  slovene la scară internaţională. Centrul încurajează studiile de cercetare internaţionale privind limba şi literatura slovenă, organizează conferinţe profesionale şi ştiinţifice şi dezvoltă întreaga infrastructură privind obţinerea, testarea şi acordarea certificatelor de compentenţă lingvistică în slovenă ca a doua limbă/limbă străină.

Centrul pentru Slovenă ca a doua Limbă/Limbă Străină

 

 

 

 

Centro del Gobierno de Navarra, Pamplona, SpaniaCNAI este un centru de specialitate susţinut de guvernul din Navarra, Spania, care desfăşoară programe flexibile de învăţare mixtă cu scopul de a perfecţiona sistemele educaţionale existente şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi şi de a le spori valoarea.

 

Abordarea flexibilă adoptată de CNAI permite adaptarea programelor de limbi în funcţie de publicul ţintă.Instituţia are experienţă pozitivă şi în predarea limbilor moderne pentru funcţionari publici din administraţia locală. Toate cursurile propuse de instituţia noastră au fost elaborate având în vedere dezvoltarea autonomă  a cursanţilor ceea ce ne-a adus recunoaşterea ca experţi în acest domeniu.CNAI

 

 

 

Kareld de Grote Hogeschool, Antwerp, Belgia 

Kareld de Grote Hogeschool din Antwerp este un institut  care oferă o gamă variată de cursuri bachelor şi master profesionale şi academice, cursuri post-universitare şi programe de instruire speciale pentru organizaţii industriale şi non-profit.

 

În cele şase departamente sunt  aproape opt mii de studenţi care urmează programul ales, fiind  îndrumaţi de un personal academic de în jur de 1000 de persoane.

 

Colegiul consideră că predarea limbilor este foarte importantă pentru viitorul profesional al studenţilor săi autohtoni şi străini.Centrul de limbi al Departamentului de Ştiinţe Comerciale şi Mangement lucrează îndeaproape cu unitatea de e-learning din Hogeschool pentru a crea cursuri de limbi multimedia şi învăţare mixtă pentru proiectul laptop din cadrul departamentului.

 

Karel de Grote Hogeschool are multă experienţă în proiecte europene şi nu numaiKarel de Grote-Hogeschool

 

 

 

International House, World Organisation


International House World Organisation (IHWO Ltd) este o companie SRL din Regatul Unit, fondată în 1953, ce este sediul unei asociaţii a International Language Schools. Aceste şcoli funcţionează toate sub numele de ‘International House’.  Actualmente există circa 130 de şcoli în 48 de ţări, inclusiv aproape în fiecare ţară din UE.

Sediul IHWO are un personal mic de 9 FTE, dar întreaga asociaţia  are circa 40000 de angajaţi în diferitele locaţii din lume.

International House a participat cu colaborări la aproape fiecare din programele europene.

International House, World Organisation

 

 

 

European Cultural Interactions


Fondată la Atena în 2004 cu scopul de a crea o platformă europeană în domeniile educaţiei şi culturii.  Compania reuneşte peste 15 ani de experienţă colectivă  în domeniu prin întinsa sa reţea europeană de experţi plurilingvişti. Are legături puternice cu instituţiile UE, grupuri de lobby, ONG-uri, reţele şi fundaţii europene şi domeniul academic.


European Cultural Interactions a coordonat cu succes şi a fost partener în unele din cele mai reuşite proiecte europene.

European Cultural Interactions

 

 

 

International House Language School, UngariaInternational House Language School, Ungaria, oferă cursuri de limbi şi perfecţionare a profesorilor.


Având 49 de angajaţi, e una din cele mai mari şcoli din Ungaria. Şcoala e acreditată prin Certificatul de Predare a Limbii Maghiare.

Experienţa ei internaţională include cooperare la nivel local, regional, naţional şi transnaţional (Socrates şi altele), atât în conţinut cât şi în organizarea de proiecte.

International House Language School, Hungary

 

 

 

Universitatea MaltaUniversitatea Malta este cea mai înaltă instituţie de predare din Malta, cu aproape 9000 de studenţi inclusiv 700 de studenţi străini. Sunt 507 angajaţi permanent şi 304 angajaţi cu jumătate de normă.

Universitatea are o experienţă considerabilă în proiecte europene, inclusiv un număr de proiecte Lingua.

 

Universitatea Malta

 

 

 

 

 

Proiectul Kindersite Ltd., Regatul UInitKindersite Project Ltd are expertiză în web design,în tehnica comunicării şi diseminării ( asigură transmiterea informaţilor despre mersul proiectului şi produsele finale către profesioniştii  în domeniul lingvistic din Europa)

Kindersite  are atribuţii asemănătoare  în 6 proiecte diferite şi furnizează de asemenea experţi în domeniu pentru conferinţe şi evenimente similare

Echipa Kindersite administrează un website global gratuit utilizat pentru „Iniţierea în limba engleză ca limbă pricipală sau secundară” în 17.100 şcoli din 150 de ţări

Kindersite Project

 

 

 

Copyright notice

 

Terms & Conditions