Koordinatorji projekta


Fundacija EuroEd, Iasi, Romunija 

Področje delovanja Fundacije EuroEd je izobraževanje – projekti, usmerjeni v izobraževanje, vseživljenjsko učenje in integracijo ter lokalna, regionalna, državna in mednarodna izobraževalna partnerstva.

EuroEd je sodeloval pri devetih projektih Evropske unije; med drugim so bili koordinatorji nekaterih največjih in najbolj uspešnih projektov.

EuroEd je med ustanovitelji zveze QUEST in je pridruženi član zveze EAQUALS.

Koordinator projekta TOOL2 je prof. dr. Steffan Colibaba.EuroEd Foundation

 

 

Partnerji


International House, Tallinn, Estonia 

International House Talin je jezikovna šola, ki ima skoraj 15 let izkušenj pri organizaciji in vodenju jezikovnih tečajev in tečajev za usposabljanje učiteljev, ponujajo pa tudi prevajalske storitve. Šola se je uveljavila kot vodilni center za učenje in poučevanje tujih jezikov v Estoniji.
International House Talin je članica globalne organizacije International House in je že sodelovala pri številnih evropskih projektih.International House, Tallinn

 

 

 

Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Slovenija


 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani razširja razumevanje slovenskega jezika, literature in kulture na mednarodni ravni. Spodbuja mednarodno raziskovanje slovenskega jezika in literature, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija popolno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.Centre for Slovene as a Second/Foreign Language

 

 

 

CNAI - Centro Navarro de Autoaprendizaje de IdiomasCNAI je strokovni center Vlade v Navarri (Španija), ki izvaja programe kombiniranega učenja jezikov, namenjene izboljševanju in širjenju obstoječih izobraževalnih sistemov in vseživljenjskemu učenju.

 

Fleksibilen pristop centra CNAI omogoča uskladitev različnih ravni izobraževanja in zaposlenim v lokalni vladi omogoča učenje evropskih jezikov. Njihovi tečaji so zasnovani tako, da razvijajo samostojnost uporabnikov; v CNAI so priznani vodilni strokovnjaki za sisteme kombiniranega učenja.

CNAI

 

 

 

Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen, Belgija 

Karel de Grote-Hogeschool je visokošolska ustanova, ki ponuja širok spekter dodiplomskih in podiplomskih programov, podiplomske specialistične tečaje in posebne programe usposabljanja za industrijo in neprofitne organizacije. Programe na šestih oddelkih obiskuje približno osem tisoč študentov, poučuje pa jih približno tisoč predavateljev.


Jezikovni center Oddelka za poslovne vede in upravljanje tesno sodeluje z enoto za e-učenje v pri razvoju multimedijskih in kombiniranih jezikovnih tečajev.

Karel de Grote-Hogeschool ima veliko izkušenj pri evropskih in drugih projektih.


Karel de Grote Hogeschool

 

 

 

International House, World Organisation


International House World Organisation (IHWO Ltd) je britanska družba, ki je bila ustanovljena leta 1953 in je glavni sedež združenja mednarodnih jezikovnih šol. Trenutno vključuje pribl. 130 šol v 48 državah, znotraj tega skoraj v vseh državah EU, vse šole pa delujejo pod imenom 'International House'.

 

Na sedežu IHWO je devet redno zaposlenih sodelavcev, širše združenje pa ima po svetu pribl. štiri tisoč zaposlenih.

 

International House je sodelovala v številnih partnerstvih v skoraj vseh evropskih programih.

International House, World Organisation

 

 

 

European Cultural Interactions


Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004 v Atenah, s ciljem, da dograjuje evropsko platformo na področju izobraževanja in kulture. Podjetje skozi široko evropsko mrežo strokovnjakov za jezike združuje več kot 15 let izkušenj na tem področju in ima močne povezave z ustanovami EU, evropskimi nevladnimi organizacijami, pa tudi z akademskimi ustanovami.

 

Podjetje European Cultural Interactions je uspešno koordiniralo ali bilo partner pri nekaterih najuspešnejših evropskih projektih.

European Cultural Interactions

 

 

 

Jezikovna šola International House, MadžarskaJezikovna šola International House izvaja tečaje za učenje jezikov in usposabljanje učiteljev.

 

Ima 49 zaposlenih in je ena največjih jezikovnih šol na Madžarskem. Šola ima certifikat za poučevanje madžarskega jezika.

 

Mednarodne izkušnje vključujejo sodelovanje na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni (Socrates idr.), tako na vsebinski ravni kot na področju organizacije projektov.

International House Language School, Hungary

 

 

 

Univerza na MaltiUniverza na Malti je najvišja izobraževalna ustanova na Malti; ima približno devet tisoč študentov, od tega 700 tujih. Zaposluje 507 rednih in 304 honorarne akademske sodelavce.

Univerza ima pomembne izkušnje pri evropskih projektih, vključno s številnimi projekti v okviru programa Socrates Lingua.

University of Malta

 

 

 

 

 

Projekt Kindersite, Velika BritanijaKindersite je projekt, specializiran za izdelavo spletnih strani, komunikacijo in diseminacijo projektov (seznanjanje strokovnjakov v Evropi s potekom projektov in njihovimi rezultati).

 

Kindersite je s podobnimi nalogami vključen v šest različnih projektov.

 

Ekipa projekta Kindersite vzdržuje brezplačno spletno stran, namenjeno "Uvodu v angleščino kot prvi in kot drugi jezik"; spletna stran je bila predstavljena v 17.100 šolah v 150 državah.

Kindersite Project

 

 

 

 

Avtorske pravice

 

Splošni pogoji