Koordinaator


EuroEd Foundation, Iasi, Rumeenia 

Tegeleb haridusalaste projektide, elukestva õppe ning integratsiooniga nii kohalikul, rahvuslikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

EuroEd on osalenud 9 Euroopa Liidu projektis, olles mõningate väga suurte ja väga edukate projektide koordinaatoriks.

 

EuroEd on QUEST asutajaliige ja EAQUALS liige.

Projekti koordinaator prof. Dr Stefan ColibabaEuroEd Foundation

 

 

Partnerid


International House Tallinn, EestiKeeltekool International House Tallinn omab ligi 15-aastast kogemust keelekursuste korraldamise, keeleõpetajate täiendkoolituse ja tõlketeenuste osutamise alal. International House Tallinn on üks olulisi võõrkeele õpetamise ja õppimise keskuseid Eestis.

 

International House Tallinn on International House Maailmaorganisatsiooni liege ja on osalenud mitmetes Euroopa Liidu projektides.

 

 

International House Tallinna

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana Ülikool / Sloveenia keele kui teise keele/võõrkeele keskus


Sloveenia keele kui teise keele/võõrkeele keskus Ljubljana ülikoolis aitab kaasa sloveenia keele, kirjanduse ja kultuuri mõistmisele rahvusvahelisel tasandil.

 

Keskus toetab ka sloveenia keele ja kirjanduse alaseid rahvusvahelisi uurimusi, organiseerib erialaseid ja teaduslikke konverentse ning arendab infrastruktuuri sloveenia keele kui teise keele/võõrkeele omandamiseks, testimiseks ja sertifitseerimiseksSloveenia keele kui teise keele/võõrkeele keskuse koduleht

 

 

 

CNAI - centro del Gobierno de Navarra, Pamplona, HispaaniaCNAI on Navarra omavalitsuse poolt toetatav keskus, mis viib läbi olemasolevate haridussüsteemide ja elukestva õppe täiendamisele ning edendamisele suunatud  kombineeritud õppe programme.

 

CNAI paendlik lähenemisviis võimaldab hõlmata erinevaid hariduse tasandeid. CNAI kursused on koostatud  õppuri autonoomia arengut silmas pidades.CNAI

 

 

 

Kareld de Grote Hogeschool, Antwerpen, Belgia 

Kareld de Grote Hogeschool on kõrgkool, mis pakub laia valikut professionaalseid ja akadeemilisi bakalauruse ning magistriprogramme, samuti spetsiaalseid treeningprogramme tööstusele ja kolmandale sektorile.
 

Kuues osakonnas on õpilasi umbes kaheksa tuhat ja neid õpetab ümbes tuhat õppejõudu.

 

Keeleõpet peetakse väga oluliseks nii kodu kui ka välismaiste õppurite professionaalse tuleviku osaks.

 

Ülikooli keelekeskus teeb tihedat koostööd Hogeschooli e-õppe üksusega loomaks multimeedia ja kombineeritud õppe põhiseid keelekursuseid.

 

Karel de Grote-Hogeschoolil on laiaulatuslikud kogemused europrojektide alal.

 

Karel de Grote-Hogeschool

International House Maailmaorganisatsioon


International House Maailmaorganisatsioon (IHWO Ltd) on rahvusvahelise keeltekoolide ühenduse peakorteriks; asutatud 1953. Organisatsioonis on käesoleval ajal orienteeruvalt 130 kooli 48 riigis (s.h. pea kõigis EL liikmesmaades). Kõik need koolid tegutsevad ühtse ’International House’ nime all.

International House Maailmaorganisatsioon peakorteris on tööl 9 inimest, kuid organisatsioonis tervikuna umbes 4000.

International House on osalenud paljudes koostööprojektides pea kõikide Euroopa Liidu koostööprogrammide raames.

International House Maailmaorganisatsiooni

 

 

 

European Cultural Interactions


Asutatud 2004 aastal Ateenas eesmärgiga luua platvorm kultuuri- ja keele-alaste koostööprogrammide läbi viimiseks Euroopas. European Cultural Interactions ühendab endas mitmekeelsete ekspertide 15-aastast kollektiivset kogemust ning omab tugevaid sidemeid EL struktuuride, kolmanda sektori, mitmesuguste võrgustike ja lobby-gruppidega.


European Cultural Interactions on koordineerinud ja olnud partneriks mitmetes väga edukates europrojektides

European Cultural Interactions

 

 

 

International House Language School, UngariInternational House Language School Ungaris pakub keeleõpet ning õpetajakoolitust

 

International House Language School on üks suuremaid Ungaris (49 töötajat). Koolil on akrediteering ungari keele õpetamise kohta.

 

Koolil on koostöö kogemused kohalikul, rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil (Socrates, jt).

 

International House Language School

Malta ÜlikoolMalta Ülikool on kõige kõrgema tasemega õppeasutus Maltal. Ülikoolis on orienteeruvalt 9000 üliõpilast (s.h. 700 välisüliõpilast), keda õpetavad 507 täiskohaga ja 304 kohakaasluse alusel töötavat õppejõudu.

 

Malta Ülikoolil on märkimisväärne europrojektide (s.h. Lingua projektide) kogemus.

 

Malta Ülikooli

 

 

 

 

 

Kindersite Project Ltd. (Suurbritannia)Kindersite Project Ltd. on ekspert projektide kodulehtede, kommunikatsiooni ja teavitamise alal - Kindersite Project Ltd. tagab selle, et info projektide ja nende tulemite kohta jõuaks keeleõppega tegelevate inimesteni üle Euroopa.

Kindersite Project Ltd. osaleb hetkel kuues projektis.

Kindersite Project Ltd. meeskond hooldab veebilehte, mille teemaks on ‘Inglise keele õpetamine esimese ja teise keelena’ ja omab kontakte 17100 kooliga 150-s riigis.

Kindersite Project