Gemeenschappelijk Europees referentiekader


 

Het Gemeenschappelijk Europees referentiekader kwam tot stand op initiatief van de Raad van Europa en heeft tot doel om een grotere uniformiteit en transparantie m.b.t. het leren van vreemde talen binnen de Europese lidstaten te creëren. Dit draagt bij tot de mobiliteit tussen de lidstaten, vergemakkelijkt de (h)erkenning van elkaars taalcertificaten, en ondersteunt de samenwerking tussen onderwijsinstituten in de verschillende landen. Er zijn zes niveaus die binnen Europa vrij algemeen worden aanvaard om het taalniveau van een individuele student in te schalen.

 
De niveaus van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen

 

Niveau

Skills

A 1

Basisgebruiker (Breakthrough)

A 2

Basisgebruiker (Waystage)

B 1

Onafhankelijke gebruiker (Threshold)

B 2

Onafhankelijke gebruiker (Vantage)

C 1

Vaardige gebruiker (Effective Operational Proficiency)

C 2

Vaardige gebruiker (Mastery)

 

De cursussen zijn bedoeld voor studenten die reeds een inleiding in één van de TOOL talen hebben gekregen en die van niveau A1 naar niveau A2 willen evolueren.

 

De descriptoren die gebaseerd zijn op het ERK en uit het Europees Taalportfolio EQUALS-ALTE werden genomen zijn in de ganse cursus aanwezig. Voor de tutor is het van uitermate groot belang om de student deze descriptoren te laten begrijpen en te laten gebruiken om zijn autonomie als student te bevorderen.

 

Je kunt deze descriptoren vinden op http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf en op de later aangepaste versies van the Association of Language Testers of Europe (ALTE) http://www.alte.org/can_do/study.php.  Tutoren moeten deze documenten aandachtig lezen. Wanneer studenten de descriptoren begrijpen, kunnen ze ook beter functioneren in een vreemde taal. Die descriptoren zeggen namelijk tot wat een student in de gekozen taal in staat zal zijn nadat hij een unit heeft doorgemaakt.

Al de descriptoren van het ERK A2 niveau werden gebruikt.
Copyright

 

Voorwaarden en modaliteiten